how-to-balance-your-data-privacy-requirements-with-effective-video-security-banner

Privacy & AVG

Privacy & AVG        

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft STENT (de eigenaar van uitzendingbijwonen.nl) de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website. Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Cookies STENT registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan STENT de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics en de chatfunctie van UserLike.

WhatsApp-Image-2022-08-25-at-3.24.24-PM

Opslag van gegevens

Formulieren op www.uitzendingbijwonen.nl

Op deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons eigen CMS welke op onze eigen Nederlandse server staat. Onze server valt onder Nederlandse jurisdictie. De gegevens worden gebruikt voor opvolging van een verzoek tot het bijwonen van een uitzending. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

De gegevens van formulieren worden als backup per email verzonden naar een speciaal emailadres waar slechts enkele medewerkers bij kunnen. Er zijn een select aantal medewerkers dat, voor beheerdoeleinden, bij alle formulierinzendingen kan. Alle medewerkers van STENT hebben bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring getekend. Alle medewerkers van STENT gebruiken 2-factor-authentication voor het inloggen in Google Suite.

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een verzoek tot bijwonen van een uitzending, offerte aanvraag, support verzoek of het opvolgen van een sollicitatie. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven aan uw formulier inzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan uw vragen. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde SSL verbinding. Deze opslag van deze gegevens is in de regel onbeperkt geldig.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maakt STENT gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde SSL verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Als bezoeker heeft u het recht om

  • Uw gegevens die bij ons bekend zijn op te vragen
  • Uw gegevens die bij ons bekend zijn in veel gevallen* te wijzigen
  • Uw gegevens die bij ons bekend zijn in veel gevallen* te verwijderen
  • Uw gegevens die bij ons bekend zijn over te dragen

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen (bijvoorbeeld spoedonderhoud aan servers). Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups van onze servers te maken. Backups worden maximaal 30 dagen bewaard waarna oudere backups verwijderd worden. Wij controleren onze backups op juistheid. Daarom is het niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit onze gemaakte back-ups te laten verwijderen.